Information

SM I HAMBURGARE 2020

Arrangör
Mugwort BBQ
I samarbete med SBQA
Johan Kullberg & Sanna Kullberg
0735109148
info@mugwortbbq.se
Logistik & Yta
Varje lag får ställa upp sin utrustning på platsen från 09:00 på söndagsmorgonen. Senast 10:00 måste varje team vara på plats. Området är ej bevakat. Bilar får ej parkeras på området under natten. Endast in & utlastning. Undantaget är Foodtruck.

Varje team tilldelas en yta på ca 3x4 meter.

På platsen kommer det finnas möjlighet att förvara råvaror kylt I kylsläp.
Varje team får placera en st gråback i släpet. Laget tillhandahåller själva väl uppmärkt gråback.

Det kommer finnas tillgång till vatten och toalett.

Det är viktigt att laget håller sig inom sitt område pga regler med framkomlighet för brandskäl mm.


Utrustning / Material
Observera att varje lag måste ombesörja all egen utrustning så som tält, bord, grillar, rökar mm.
Viktigt att om tält ska riggas upp att dessa förankras ordentligt.

Varje lag ska ha med eget brandskydd som lämpar sig för aktiviteten. Brandsläckare / brandfilt eller motsvarande produkt kommer att behöva visas upp. Utan detta kan laget tillhandahållas en brandfilt från arrangör och depositionen kommer att brinna inne. Om arrangör inte kan tillhandahålla pga för många som inte uppmärksammat detta så diskvalificeras samtliga lag som inte har brandskydd och deposition kommer kommer att brinna inne.

Råvaror
Varje team ombesörjer sina egna råvaror. Kött får förberedas, kryddas, malas innan men måste vara rått vid inspektion innan som sker innan startskottet. Endast nötkött som huvudingrediens är tillåtet, självklart med inslag av fläsk samt tillbehör som kommer från fläsk får användas.

Vi tillåter inte kött från fågel, vilt eller fisk samt inte heller vegetariskt.

Gasol
Använder man gasol ska detta meddelas till arrangören vid anmälan.Om detta inte är anmält så kommer ev gasol att konfiskeras och lämnas åter efter tävlingen. Lag med anmäld gasol måste ha en fullgod försäkring samt även ha produkterna bra skick. Om inte förbehåller vi oss rätten att avvisa laget.

Sopor, avfall & sortering
Varje team tar ansvarar för att ta hand om sopor och sortera dessa på bästa möjliga sätt.
Bingar kommer placeras ut för att källsortera i bästa möjliga mån.

Glöd och aska
Efter tävlingen avslutats så kommer det finnas uppsamlingsplats för aska och glöd.
Det är viktigt att detta inte slängs på annan plats än angivet.

Försäljning 
All försäljning från det egna området är förbjuden med undantag för kläder / merch med lagets namn på som kan hälpa laget och stötta laget ekonomiskt. Såser kryddor dryck och mat får inte säljas. Detta gäller alla tävlande lag. Information och reklam för egna webshoppar och den egna verksamheten får skyltas med men inte delas ut i pappersform / flyers. Man får gärna ha ett ställ, men ingen akiv person som sprider reklam. Detta för att minimera nedskräpning.


Priser & Belöning
Varje deltagande team får ett diplom, top 5 i varje del får diplom med sin placering. Första andra och tredje placerat team får en trofé och även ett pris. Första pris: 10 000 kr cash. Andra och tredje pris kommer från våra sponsorer..

Då tävlingen är ett officiellt SM så ska laget vara hemmahörande I Sverige och lagledaren ska vara folkbokförd I Sverige.

Inlämning & Presentation
Varje team ska presentera minst 8 st hamburgare.

6 av dessa på en bricka tillhandahållen av arrangören. Hamburgarna presenteras antingen som en hamburgare rakt på brickan på tillhörande underlägg eller i hamburgerficka som tillhandahålls av arrangören.

Pinne I bamboo får användas för att hålla ihop hamburgaren om så önskas, dessa tillhandahålls av arrangören och får inte kapas av deltagarna på annat sätt än angivet av arrangören. Knivar, såser / design bredvid eller andra produkter som sätter prägel anses vara märkning vilket leder till att laget diskvalificeras då för märkning. Används annat material än angivet diskvalificeras laget.

Dom 6 st burgarna som lämnas på brickan går till Juryn och 2 st går till Peoples Choise juryn som består av matglada personer som kommer bedöma med sina egna preferenser och ett annat poängsystem. Lekmannakåren kommer inte ge officiella SBQA resultat utan är helt en extra bonus.

Deltagarna som vinner ger Mugwort AB rätten att använda deras bidrag, komposition i marknadsföring samt servera en klon av det vinnande bidraget i Mugworts egen verksamhet utan ekonomisk ersättning till teamet. 

Väl mött
Johan & Sanna Kullberg
Huvudansvariga